Nyheter

Uppdrag om båtbottenfärger

Inlagd 31 januari, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Tillsammans med Analysys Mason kartlägger Anthesis just nu förutsättningarna för ett förbud mot att använda biocidfärger på vissa typer av båtar och redogör för vilka konsekvenser ett sådant förbud skulle kunna få.

Transportstyrelsen är uppdragsgivare och bakgrunden till uppdraget är att de sedan år 2016 driver projektet Skrovmålet tillsammans med ett antal andra aktörer. Syftet med Skrovmålet är att ta fram förslag till åtgärder som ska leda till att minska den negativa påverkan från båtbottenfärger kopplat till fritidsbåtar. Som en del i projektet ingår att föreslå eventuella lagförändringar.