Nyheter

När vattentillgången brister

Inlagd 7 februari, 2020 | Kategorier: Nyheter |

I veckan publicerade RISE ett inlägg där Karin Sjöstrand berättar om vikten av att utveckla metoder och strategier för att hantera torrperioder, vattenbrist och andra utmaningar i syfte att säkerställa en god och hållbar vattenförsörjning. Ökad förståelse för värdet av vatten och vattenbesparande åtgärders kostnader och nyttor är också något som lyfts upp, vilket är exempel på sådana frågor som Karin, tillsammans med bland andra Tore Söderqvist som är affilierad forskare på Anthesis, har forskat kring.

I artikeln nämns ett forskningsprojekt som RISE, Chalmers, Anthesis och Sveriges Geologiska Undersökning har arbetat med tillsammans med Region Gotland, LRF Gotland och många andra aktörer för att utvärdera hur olika sektorer kan bidra till en bättre vattensituation på Gotland.

Slutrapporten När vattentillgången brister kan hittas under övriga publikationer 2019 och mer om resultaten kan läsas i inlägget på RISE hemsida – När vattentillgången tryter.

Anthesis arbetar också med prioritering av skydd av dricksvattenresurser i forskningsprojektet WaterPlan. I detta projekt arbetar från Anthesis sida Tore Söderqvist, Julia Wahtra och Henrik Nordzell.