Nyheter

Listan med publikationer fylls på

Inlagd 25 februari, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Listan med Publikationer fylls på kontinuerligt. Några av de senaste tillskotten är:

2019:9 Demonstrationsprojekt solelslösningar i flerbostadshus på Gotland – förstudie. På uppdrag av Energimyndigheten

Energimyndigheten har i sin färdplan Gotland föreslagit att Gotland ska bli ett viktigt pilotprojekt för ett hållbart energisystem. Ett av de åtgärdsområden som Energimyndigheten pekar ut i färdplanen är resurseffektiv bebyggelse. Förstudien kartlägger potentialen för en bättre matchning av den möjliga småskaliga solelsproduktion och elanvändningen i flerbostadshus på Gotland. Lösningar för att matcha elanvändningen i flerbostadshus med ökad lokal solelproduktion kan tillämpas även i övriga delar av Sverige, framförallt i de delar av landet där det finns kapacitetsbrist i elnätet.

2019:10 Vårgårda Bostäder: 100 % fossilfritt – miljonprogrammet blir självförsörjande. På uppdrag av Energimyndigheten

Arbetet har bestått i att ta fram en utvärderingsplan för att kunna följa Vårgårda bostäders renoveringsprojekt där ett nytt innovativt energisystem ska byggas, där bostäderna blir självförsörjande på el och värme förutom hushållsel till hyresgästerna. Systemet består av renovering och tillbyggnad av ett våningsplan med så energisnål teknik som möjligt, solceller med vätgaslager som gör att husen kan bli självförsörjande året om.

BeBo – Energistrategier för flerbostadshusägare – effektivare genom erfarenhetsdelning

Läs mer på BeBos hemsida.