Nyheter

Aktiviteter om energieffektiva byggnader

Inlagd 10 mars, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis medverkar i arbetet med flera av Energimyndighetens nätverk för energieffektiva byggnader. Nedan visas aktuella aktiviteter där medarbetare på Anthesis presenterar vårt arbete.

  • Trähusdagarna 2020

TMF (Trä- och möbelföretagen) arrangerar den 11-12 mars Trähusdagarna 2020 i Jönköping. Agneta Persson kommer under torsdagen att presentera vårt nya uppdrag som koordinator för BeSmå och resultat från tidigare arbete som genomförts inom BeSmå.

Programmet finns här.

  • Resultatkonferens E2B2

På E2B2s årskonferens i Stockholm den 19 mars presenteras det senaste inom energieffektivt byggande och boende. Du får en inblick i kommande forskningssatsningar inom samhällsbyggandet, får ta del av färska forskningsresultat och lyssna till en kavalkad av nya forskningsprojekt. Agneta Persson kommer att presentera arbetet med kombinerade värme- och ventilationssystem i energieffektiva småhus som har drivits i flera steg inom BeSmå och nu fått finansiering genom E2B2 för demonstration och prestandaverifiering.

Programmet finns här.

  • BeBo medlemsmöte

Den 4-5 mars hade Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus – BeBo – ett medlemsmöte i Göteborg. På detta möte presenterade Saga Ekelin två förstudier som Anthesis tagit fram:

Energistrategier för flerbostadshusägare. I denna förstudie har några ägare av flerbostadshus i Sverige intervjuats om hur de arbetar för att främja ett hållbart energisystem.
Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen, tillsammans med Borg&Co. I denna förstudie har en kunskapssammanställning gjorts om hur man kan påverka beteenden så att energianvändningen minskar.

Rapporterna till dess förstudier finns att läsa under Publikationer.