Nyheter

Kaffeproduktion i Kenya

Inlagd 19 mars, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis Sverige genomför just nu tillsammans med We Effect en förstudie om innovationsupphandling av resurseffektiva processer för kaffeproduktion, med fokus på små bondekooperativ i Kenya. Projektet syftar till ökad jämställdhet, minskad energianvändning (och effektbehov), minskad vattenanvändning och ökad säkerhet för både män och kvinnor. Vår projektpartner We Effect har specialiserat sig på att stärka kvinnors roll och att arbeta med små bondekooperativ i utvecklingsländer. Förstudien är finansierad av Sida.

Genom projektet har det blivit två resor till Kenya. Vi har tidigare skrivit om när Egil var på plats i december och här kan ni se bilder från Agnetas resa i februari.