Nyheter

Värdet av att uppnå god miljöstatus i svenska havsvatten

Inlagd 3 april, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis har i veckan publicerat resultaten av en enkätstudie där betalningsviljan för att uppnå en god havsmiljö enligt havsmiljödirektivet i Östersjön och Västerhavet undersöktes. Resultaten från enkätstudien kommer att utgöra underlag för att genomföra samhällsekonomiska analyser som krävs vid uppdatering av nuvarande åtgärdsprogram för havsmiljön. Uppdraget genomfördes med Havs-och Vattenmyndigheten som uppdragsgivare och rapporten hittar ni i Publikationer, som Anthesis rapport 2020:8.