Nyheter

Anthesis bidrar med underlag till HaVs återrapportering av anslag 1:11

Inlagd 8 maj, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis har bidragit med underlag till Havs- och vattenmyndighetens återrapportering av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav. Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv såsom vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet och havsplaneringsdirektivet.

Anslaget stödjer också genomförandet av EU:s Östersjöstrategi, Helcoms Baltic Sea Action Plan, det svenska miljömålsarbetet liksom FN:s hållbarhetsmål. Anslaget har också en viktig betydelse för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och för att uppnå friluftslivsmålen.

 

Källa & länk till rapport hos HaV.