Nyheter

Presentation: Ett tak – Fem möjligheter

Inlagd 10 juni, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Nästa vecka kommer Agneta Persson och Julia Wahtra under ett av FPX webbinarier att presentera projektet ”Ett tak – Fem möjligheter” – som nu snart är färdigt. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster i fastighetsbranschen och resultaten ska ligga till grund för rekommendationer till fastighetsägare.

Under webbinariet kommer projektgruppen att presentera de fem olika koncepttak som de har tagit fram, vilka ekosystemtjänster som koncepttaken levererar samt hinder och möjligheter för fastighetsägare att anlägga gröna tak. Dessutom kommer resultaten från en fallstudie av samhällsekonomiska nyttor av ekosystemtjänster presenteras!

Mer om projektet finns att läsa hos Viable Cities.
Anmälan görs genom FPX.