Nyheter

Webbinarium Ett tak – fem möjligheter

Inlagd 8 september, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Nu är vi klara med vårt spännande projekt Ett tak – fem möjligheter: Marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster. Välkommen att ta del av resultaten från projektet i Anthesis och Ekologigruppens webinarium 2020-09-24 kl 9-10.

På webinariet kommer vi att presentera:

  • de fem gröna tak-koncept som vi har tagit fram i projektet
  • analysen av vilka ekosystemtjänster de fem koncepten bidrar till
  • vilka vinster för fastighetsägare respektive samhället i stort dessa ekosystemtjänster bidrar till
  • ett case där vi har beräknat det ekonomiska värdet av ekosystemtjänsterna
  • hur man kan visualisera ekosystemtjänster för gröna tak
  • förslag till fortsatt arbete för att nå en bred spridning av gröna tak

Anmälan till webbinariet har nu stängt.