Nyheter

Examensarbete om energianvändning i byggnader på Gotland

Inlagd 27 november, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Sotiris Skaros presenterade i förra veckan sitt examensbete Investigation on the Energy Consumption in the Built Environment of Gotland. Examensarbetet har författats vid KTH och från Anthesis har Agneta Persson medverkat som bihandledare.

“Arbetet innehåller en omfattande studie av energiprestanda hos bebyggelsen på Gotland med avsikten om att finna och föreslå möjliga lösningar och alternativ som så småningom kan jämna ut topparna i energiförbrukningen som orsakas av den byggda miljön.”

Studien har sin bakgrund i hur byggnaders energiprestanda samspelar med klimatförändringarna, och hur det blivit en viktig fråga för bygg- och fastighetssektorn. Till detta kommer Gotlands utmaningar kring elförsörjning, med begränsad överföringskapacitet till fastlandet och en ökande förnybar elproduktion.

Examensarbetet finns att läsa här.