Nyheter

Rapport om tappvarmvatten och IMD

Inlagd 30 november, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Under hösten har vi genomfört en förstudie om “Tappvarmvatten och IMD – Hur användarnas brukarbeteende påverkas av varmvattentaxans utformning”. Denna har nu färdigställts och finns att läsa hos BeBo.

Rapporten har författats av Sanna Börjeson och Saga Ekelin. Länk till studien på BeBos hemsida.