Nyheter

Triss i plast

Inlagd 3 december, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis har ramavtal med Naturvårdsverket och under hösten arbetar vi i tre projekt kopplat till Hållbar Plastanvändning. Vi genomför dessa uppdrag tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet.

.

De tre uppdragen handlar om:

Ekonomiskt stöd till omställning från fossil jungfrulig plast​: Utreder möjligheten till investeringsstöd i SME för utbyte av jungfrulig plast, samt vilken konsekvens detta skulle kunna få relaterat till minskade klimatutsläpp​. Inkluderar all plast​.

Förbättrad styrning av plastförpackningar från verksamheter​: Mål att kartlägga hinder och analysera lösningar inklusive behov av styrning för ökad återanvändning, utsortering, insamling och materialåtervinning från plastförpackningar från verksamheter​. Fokus på plastförpackningar och verksamhetsavfall​

Sammanställning och analys av styrmedel för att minska miljöpåverkan från plastförpackningar​: Ge överblick över förpackningsflödets styrning så att färre förpackningar är i omlopp samt mer återanvändning och materialåtervinning sker​. Inkluderar alla plastförpackningar​

.

I veckan (v49) har två presentationer hållits för deltagande företag  med mellan 20 – 40 deltagare för att få inspel till arbetet och kartläggningarna. Under december kommer arbetet att sammanställas och rapporteras till Naturvårdsverket.