Nyheter

Intervju Svensk Byggtjänst

Inlagd 11 december, 2020 | Kategorier: Nyheter |

Saga Ekelin har blivit intervjuad av Svensk Byggtjänst om BeBo-förstudien “Tappvarmvatten och IMD – Hur användarnas brukarbeteende påverkas av varmvattentaxans utformning”.

Artikeln kan läsas här.