Nyheter

Mångfald, rättvis behandling och inkludering

Inlagd 26 januari, 2021 | Kategorier: Nyheter |

På Anthesis är vi övertygade om att mångfald, i alla dess former, skapar ett stort värde för vår verksamhet. När vi inkluderar olika perspektiv, bakgrunder och färdigheter tar vi bättre beslut och kan leverera arbete med ännu högre kvalitet till våra kunder.

Vårt arbete för mångfald, rättvis behandling och inkludering (Diversity, Equity & Inclusion, DEI) drivs av en dedikerad global styrgrupp som strävar efter tre kärnprinciper:

  • Att upprätthålla en kultur där alla känner att de tillhör och inkluderas i
  • Att arbeta för mångfald på Anthesis
  • Att uppnå jämställdhet på alla nivåer

Här i Norden (Sverige och Finland) driver vår kollega Sanna Börjeson den nationella arbetsgruppen och arbetar för att globala initiativ tas vidare lokalt för att utveckla en arbetsplats där mångfald, rättvis behandling och inkludering utgör grunden för vår vardagliga arbetskultur.

Mer om DEI går att läsa på vår internationella hemsida.