Nyheter

Rapport: samhällsekonomisk konsekvensanalys av nya kraftledningar

Inlagd 20 april, 2021 | Kategorier: Nyheter |

I och med att SSAB i Oxelösund ställer om till fossilfri stålproduktion kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en så kallad ljusbågsugn. Omställningen till en ljusbågsugn kommer att öka behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad elanslutning. SSAB har inkommit till Vattenfall Eldistribution AB med en förfrågan om anslutning av ljusbågsugnen. Därför planerar nu Vattenfall Eldistribution att bygga två nya 130 kV-ledningar i regionnätet mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSABs stålfabrik i Oxelösund. Detta uppdrag syftar till att påvisa det samhällsekonomiska värdet av påverkan på natur- och kulturmiljö och förutsättningar för bl.a. skogs- och jordbruk som en följd av anläggandet av högspänningsledningen.

Anthesis har, genom Henrik Nordzell, författat en rapport med en jämförelse mellan luftledning och markkabel som nya kraftledningar till SSAB i Oxelösund. Beställare för uppdraget har varit Sakägargruppen Gräv ner och Styrelsen HedOx och arbetet har skett genom en kostnads-nyttoanalys.

Rapporten, Anthesis 2020:14, finns att hämta här.