Nyheter

Projekt om Återhus

Inlagd 24 maj, 2021 | Kategorier: Nyheter |

Genom att återbruka betong och stål kan vi förutom minskat CO2 utsläpp även minska avfall, uttag av jungfruliga råvaror och bevarande av natur – alla dessa värden måste inkluderas för att möjliggöra cirkularitet i vårt samhälle. Men trots att materialen ofta har en lång livstid kvar när byggnaden ska rivas, används inte materialet vidare. Anthesis är därför med i innovationsprojektet Återhus  – att bygga hus av hus, där vi i samverkan med flera aktörer i ett antal piloter, ska undersöka både det miljöekonomiska värdet samt möjliga cirkulära affärsmodeller.

Projektet leds av Codesign och sker i samverkan med NCC, RISE, Stockholm stad, Vasakronan, Fabege, Atrium Ljungberg, Contiga, Zengun, Anthesis, Svensk Betong, Ramboll och KTH. Projektet har fått bidrag från Vinnova Utmaningsdriven Innovation steg 2.

Ett pressmeddelande om projektet finns här, och information finns även hos Vinnova. Kontakta gärna Linda Stafsing för mer information om projektet.