Nyheter

Undervisning ”Optimering av hållbara energisystem”

Inlagd 7 juni, 2021 | Kategorier: Nyheter |

Karin Lindström undervisar under vårterminen blivande energispecialister på EEoT, Yrkeshögskolan för el, energi och teknik. Karin ansvarar för två kurser, Energiproduktion och infrastruktur samt LED-belysning, och hjälper de studerande att hitta praktikplatser (LIA). Hon har också tidigare varit delaktig i att sätta ihop utbildningens innehåll och ansöka om statlig finansiering från Myndigheten för Yrkeshögskola.

Om utbildningen:

Den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen Optimering av hållbara energisystem startade hösten 2020. Inriktningen är elsystem i och i anslutning till byggnader, och de studerande får ett särskilt fokus mot att hantera kommande behov av begränsning av eleffekt. Bland kurserna finns solenergisystem, batteriteknik, LED-belysning, laddinfrastruktur och mät- och styrteknik.