Författararkiv

 • Ett tak – fem möjligheter

  Anthesis har precis startat upp ett projekt om gröna tak tillsammans med Future Position X, Ekologigruppen, Gavlefastigheter, Högskolan i Gävle och Mässing Properties. Projektet finansieras av Viable Cities och syftet är att kartlägga hinder och drivkrafter för fastighetsägare att stärka och bevara ekosystemtjänster. Projektet omfattar gröna tak ur ett multidisciplinärt perspektiv där vi tittar på fastighetsekonomi, samhällsekonomi och ekosystemtjänster. Målet med projektet är att hitta lösningar på hur marknadsdrivna krafter kan hjälpa till att utveckla gröna ...

  Inlagd februari 4, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Nya medarbetare!

  Vi har fått ytterligare förstärkning till vårat team. I måndags (18/11) började Kristina Landfors och Merit Kaal och sedan några veckor tillbaka arbetar även Rebecka Persson hos oss. Kristina Landfors är högskoleingenjör med många års erfarenhet som konsult med inriktning på energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. Hon har arbetat som projektledare och har tio års erfarenhet av processledning i olika sammanhang med fokus på kommuner och regionala aktörer. Med över 25 års erfarenhet av att planera och leda projekt har ...

  Inlagd november 19, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Intervju i tidningen Skärgården

  Tidningen Skärgården har skrivit om projektet Tre Skärgårdar som syftar till att öka samarbetet i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo och hitta innovativa lösningar på skärgårdens utmaningar. Läs artikeln här: http://www.skargarden.se/hav-vill-ta-hjalp-av-lokala-experter-i-nytt-skargardsprojekt/

  Inlagd juli 19, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Kartläggning av rekreationsvärden kopplade till vattenförekomster

  Sommaren är här och många uppskattar att ta ett dopp, åka båt eller promenera längs vattnet. Rekreation vid vatten representerar höga samhällsekonomiska värden och vi har undersökt hur dessa skulle kunna kvantifieras och skattas monetärt. Resultatet visar bl.a. att mycket av de data som vore önskvärda för en kartläggning saknas idag, men att det är möjligt att skatta värdet av t.ex. fritidsfiske, båtliv och närhet till vatten. Läs mer om vad vi kom fram ...

  Inlagd juni 20, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen till idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar!

  Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten och drivs av Anthesis tillsammans med Coinnovate och Digital Riktning under perioden 2019-2020.Vi hoppas kunna engagera berörda myndigheter, organisationer, lokala näringsidkare och boende för att hitta lösningar på skärgårdens samhällsutmaningar.  Temat för workshopen är tidigare goda erfarenheter, behov/utmaningar, idéer och aktörer. Kort sagt allt som är viktigt för att ge projektet en god start och ...

  Inlagd juni 12, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Karin studerar bonus malus-systemet för bilar

  Karin Vaghult, masterstudent på Södertörn, skriver sin uppsats i nationalekonomi hos oss under våren. Som ämne för uppsatsen har hon valt att studera Bonus Malus-systemet för personbilar i Sverige som togs i bruk 1 juli 2018. - Då det ännu inte gått tillräckligt lång tid sedan systemet implementerades för att kunna studera effekterna på djupet har jag valt att dels titta på hur liknande system fungerat i andra länder och dels hur tidigare studier har funnit tendenser till ...

  Inlagd mars 20, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt uppdrag om energieffektivisering i offentlig sektor!

  Anthesis har fått i uppdrag av Energieffektiviseringsföretagen – EEF – att utvärdera deras projekt EnOff (Energieffektivisering i offentlig sektor i Östra Mälardalen). Det övergripande målet för projektet är att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige ska stärka sitt samarbete avseende energieffektivisering och ställa utmanande krav i upphandlingar och projekt. Förväntade effekter på lång sikt är att projektet tidigt involverar både beställare och leverantörer av energieffektivisering. En förbättrad dialog och ökad förståelse för varandras behov och möjligheter ...

  Inlagd mars 6, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Julia undersöker nyttan av dricksvattenresurser

  Julia studerar vid Sveriges Lantbruksuniversitet på agronomprogrammet med inriktning nationalekonomi. Under våren skriver hon sin masteruppsats hos Anthesis om prioritering av skydd av dricksvattenresurser där hon undersöker vilka ekosystemtjänster och abiotiska tjänster som svenska dricksvattenresurser tillhandahåller. Utifrån det ska hon beräkna kostnader och nyttor kopplat till anläggning av vattenskyddsområden.

  Inlagd februari 21, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • BeBos förstudier och utredningar får ny organisation

  I trettio år har BeBo (Beställargrupp Bostäder) varit Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket består av ett tjugotal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata. Nätverkets syfte är att driva utvecklingen inom energieffektiva flerbostadshus genom att prova, demonstrera och utvärdera nya lösningar, att genomföra teknikupphandlingar, och mycket mer. Nu har ett konsortium av specialister inom energieffektivisering vunnit Energimyndighetens upphandling att genomföra BeBos förstudier och utredningar. Konsortiet samordnas av ...

  Inlagd februari 11, 2019 | Kategorier: Nyheter
 • Marco undersöker hur pantsystemet kan utvecklas

  Efter att ha avslutat sin kandidatexamen i Natural Resource Sciences i Schweiz började Marco på ett masterprogram i hållbar teknik vid KTH 2017. Sedan Januari gör Marco sitt exjobb hos Anthesis där han kommer att undersöka hur pantsystemet för burkar och PET-flaskor skulle kunna utökas till att inkludera även andra typer av plastförpackningar. Nils Johansson (KTH) och Linus Hasselström (Anthesis Enveco) handleder examensarbetet.

  Inlagd februari 11, 2019 | Kategorier: Nyheter
Page 1 of 1012345Next ›Last »