Nyheter

 • Viable Cities

  Vår VD Agneta Persson är gästskribent hos Viable Cities och skriver om Knytkalas i mellanrummens arkitektur - så kan medborgarna engageras i klimatomställningen. https://medium.com/viable-cities/knytkalas-i-mellanrummens-arkitektur-deea51e2e24f

  Inlagd 6 oktober, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt kontor i Göteborg

  Under vecka 37 flyttade vårt Göteborgskontor till nya lokaler på Mässans Gata 10 vid Korsvägen. Våra tre medarbetare Maria Hammar, Pernilla Holgersson och Alexander Eriksson ser fram emot nya miljöer och möjligheter i de nya lokalerna och hälsar varmt välkomna till Göteborgskontoret för givande möten och kunskapsutbyte kring hållbarhet och miljö. Välkomna in på en fika!

  Inlagd 22 september, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Beställargruppen Konstgräs – BeKoGr

  Beställargruppen Konstgräs ”BeKoGr” initierades 2017 av Naturvårdsverket och det beslutades att Sveriges Fritid och Kulturchefers förening skulle vara huvudman för nätverket som bedrivs i projektform. Pernilla Holgersson på Anthesis har sedan start koordinerat och drivit nätverket/projektet. Mer information finner du på Beställargruppens hemsida samt Naturvårdsverkets hemsida och på SFKs hemsida.

  Inlagd 13 september, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Webbutbildningar för Energimyndigheten

  Under hösten 2021 kommer Anthesis att ta fram webbaserade föredrag och utbildningar med huvudsaklig målgrupp mindre och medelstora kommuner. Även företag som vill komma vidare i sitt hållbarhetsarbete kan ha intresse av att ta del av dessa. Energimyndigheten kommer att presentera föredragen och utbildningarna på sin webbplats under vintern. De tre föredragen bygger på de ...

  Inlagd 3 september, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis blir medlem i CirEko

  Anthesis samlar expertis inom cirkulär ekonomi världen över. Vi kombinerar systemtänkande och strategi med tekniska lösningar och implementeringsstöd för att leverera robusta och realistiska end-to-end-lösningar. Vi har utvecklat verktyg för cirkulär design, material och avfallsspårning samt utvecklar cirkulära affärsmodeller. Vårt team omfattar experter över flera olika sektorer, både inom privat och offentlig sektor. Genom att ...

  Inlagd 2 september, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Webbinarium om internt pris på koldioxid

  Anthesis hjälper företag på resan mot Net Zero, bland annat genom att sätta ett internt pris på koldioxid (ICP), som ett sätt att driva beteendeförändring inom företaget. Vill du lära dig mer om vad det skulle innebära för er? Delta i så fall till vårt webbinarium den 8 september kl 17.00 när vi tittar ...

  Inlagd 24 augusti, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Vi välkomnar tre nya kollegor

  Vi är mycket glada att välkomna tre nya kollegor till Anthesis Sverige! Sofie Pandis Iveroth och Diar Balata finns sedan en vecka tillbaka på vårt stockholmskontor och i Göteborg finns Alexander Eriksson nu på heltid. Sofie Pandis Iveroth

  Inlagd 23 augusti, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Examensarbete om gröna tak

  Under hösten 2020 skrev Olivier Rostang, då student vid Sveriges lantbruksuniversitet, sin masteruppsats hos Anthesis kopplat till projektet Ett tak - fem möjligheter. Uppsatsen - GIS modellering av ekosystemtjänster från gröna tak för att optimera placering och kartlägga multifunktionalitet av gröninfrastruktur: en fallstudie i sydöstra staden, Uppsala - finns nu att ta del av.

  Inlagd 12 augusti, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Forskningsprojekt om interaktionen mellan människor och AI inom handeln

  Med samhällets teknikutveckling har nya lösningar och möjligheter skapats, och inte minst inom handeln. Anthesis deltar i ett forskningsprojekt som beviljats medel från Handelsrådet, där interaktionen mellan människor och AI inom handeln kommer studeras. I projektet planerar vi att undersöka frågor så som: Hur upplever olika konsumentgrupper användandet av AI-drivna handelslösningar?I vilka ...

  Inlagd 12 augusti, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Återhus syns i DN

  Idag den 6 juli publicerar Dagens Nyheter en stor kartläggning på ämnet Hållbarhet. Syftet med satsningen är att se hur varumärken och företag arbetar aktivt för att möta målen i Agenda 2030 och hur Sverige står sig jämtemot andra länder. Innovationsprojektet Återhus – att bygga hus av hus, som Anthesis är en del av, är med i publiceringen som ett av ...

  Inlagd 6 juli, 2021 | Kategorier: Nyheter
Page 1 of 2512345Next ›Last »