Nyheter

 • Mångfald, rättvis behandling och inkludering

  På Anthesis är vi övertygade om att mångfald, i alla dess former, skapar ett stort värde för vår verksamhet. När vi inkluderar olika perspektiv, bakgrunder och färdigheter tar vi bättre beslut och kan leverera arbete med ännu högre kvalitet till våra kunder. Vårt arbete för mångfald, rättvis behandling och inkludering (Diversity, Equity & Inclusion, DEI) ...

  Inlagd 26 januari, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Sökes: Seniorkonsult inom hållbara energisystem och hållbara städer

  Roll: Seniorkonsult inom hållbara energisystem och hållbara städerPlats: Stockholm eller Göteborg Om Anthesis Anthesis är ett konsultföretag som arbetar med hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi är ett växande företag med ca 15 medarbetare i Sverige i nuläget. Vi tillhör koncernen Anthesis Group som har verksamhet i 16 länder och totalt ca 550 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom områdena hållbara energisystem, hållbara städer, ...

  Inlagd 13 januari, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Trädgårdsstäder och hållbarhet

  Under 2020 genomförde Anthesis, genom Efstathia Vlassopoulou och med stöd av Agneta Persson, ett fortsättningsuppdrag om trädgårdsstäder och hållbarhet på uppdrag av TMF. Projektet innefattar en jämförelse av klimatavtrycket under hela livscykeln från olika typ av hus – villor och radhus i trä, flerbostadshus i trä samt flerbostadshus i betong. Rapporten, Anthesis rapport 2020:12, finns ...

  Inlagd 11 januari, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Linda

  Vi välkomnar Linda Stafsing till Anthesis. Linda har en Masterexamen i Miljö- och naturresursekonomi från Köpenhamns Universitet. Hon har erfarenhet från klusternätverk både från Danmark och Sverige. Här har hon arbetat med innovationsprojekt med fokus på hållbar stadsutveckling, cirkulär ekonomi samt miljöteknik. Linda har även arbetat med EU- och miljöpolicyfrågor, bland annat i Bryssel.

  Inlagd 17 december, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Intervju Svensk Byggtjänst

  Saga Ekelin har blivit intervjuad av Svensk Byggtjänst om BeBo-förstudien "Tappvarmvatten och IMD - Hur användarnas brukarbeteende påverkas av varmvattentaxans utformning". Artikeln kan läsas här.

  Inlagd 11 december, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Efstathia

  Vi välkomnar Efstathia Vlassopoulou till Anthesis. Efstathia har senast en mastersexamen inom miljöteknik och hållbar infrastruktur från KTH. Under 2020 har hon arbetat som timanställd på Anthesis, med ett uppdrag som tog vid från hennes examensarbete. Nu är vi glada att välkomna Effie till vårt Stockholmskontor på heltid. Mer om Efstathia kan ni läsa

  Inlagd 9 december, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Triss i plast

  Anthesis har ramavtal med Naturvårdsverket och under hösten arbetar vi i tre projekt kopplat till Hållbar Plastanvändning. Vi genomför dessa uppdrag tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet. . De tre uppdragen handlar om: - Ekonomiskt stöd till omställning från fossil jungfrulig plast​: Utreder möjligheten till investeringsstöd i SME för ...

  Inlagd 3 december, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Rapport om tappvarmvatten och IMD

  Under hösten har vi genomfört en förstudie om "Tappvarmvatten och IMD - Hur användarnas brukarbeteende påverkas av varmvattentaxans utformning". Denna har nu färdigställts och finns att läsa hos BeBo. Rapporten har författats av Sanna Börjeson och Saga Ekelin. Länk till studien på BeBos hemsida.

  Inlagd 30 november, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Examensarbete om energianvändning i byggnader på Gotland

  Sotiris Skaros presenterade i förra veckan sitt examensbete Investigation on the Energy Consumption in the Built Environment of Gotland. Examensarbetet har författats vid KTH och från Anthesis har Agneta Persson medverkat som bihandledare. "Arbetet innehåller en omfattande studie av energiprestanda hos bebyggelsen på Gotland med avsikten om att finna och föreslå möjliga lösningar och alternativ som så småningom kan jämna ut topparna i energiförbrukningen som orsakas av den byggda miljön."

  Inlagd 27 november, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Hanna presenterar på Energi- och klimatkicken

  Den 25e november håller Hanna Westling en presentation på Energi- och klimatkicken, som arrangeras av Sveriges Allmännytta. Hanna kommer att berätta om framgångsfaktorer för ett energistrategiskt arbete hos flerbostadshusägare, från en förstudie som Anthesis har tagit fram för BeBo, Energimyndigheten. Programmet för konferensen finns här.

  Inlagd 20 november, 2020 | Kategorier: Nyheter