Nyheter

 • Kaffeberedningsutrustning för bondekooperativ i Afrika

  Anthesis har tillsammans med We Effect genomfört en förstudie om teknikupphandling av kaffeberedningsutrustning för bondekooperativ i Afrika. Projektet har fokuserat på både ökad jämställdhet och förbättrade levnadsvillkor för kaffekooperativens bönder och minskad energi- och vattenanvändning i kaffeförädlingen. Förstudien visar att det är möjligt att nå stora förbättringar inom dessa områden och att samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan.

  Inlagd september 7, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Kontorschef i Göteborg

  Anthesis har utsett Maria Hammar till kontorschef för verksamheten i Göteborg. Utnämningen innebär bl.a. att Maria kommer att ansvara för verksamheten vid vårt Göteborgskontor och att hon kommer att ha huvudansvar för våra kunder och samarbetspartner i Västsverige, bland annat Havs- och vattenmyndigheten. Anthesis kontor i Göteborg har adressen: Kyrkogatan 30, 411 15 ...

  Inlagd september 7, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Värdet av att uppnå god miljöstatus i svenska havsvatten

  En engelsk case study utifrån Anthesis rapport 2020:8 "Värdet av att uppnå god miljöstatus i svenska havsvatten" finns nu att läsa på Anthesis internationella hemsida.

  Inlagd september 4, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Ramavtal med Sinfra

  Anthesis har fått två nya ramavtal med Sinfra. Det ena ramavtalet avser miljö- och teknikkonsulttjänster, detta har vi vunnit tillsammans med våra konsultkollegor Aktea och Esam. Det andra ramavtalet avser managementkonsulttjänster, det har vi vunnit tillsammans med våra konsultkollegor Ecoplan, Prodigma och Esam. Vi ser fram emot många nya spännande uppdrag genom dessa avtal.

  Inlagd september 4, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Henrik deltar i Miljömålsberedningens riksdagsseminarium

  Miljömålsberedningen och Havsmiljöinstitutet bjuder under vecka 37 in till en digital variant av Miljömålsberedningens riksdagsseminarium Människan och havet 2.0, för att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter som finns inom havspolitiken. Webbinarierna hålls varje morgon, kl. 8:30-9.15. Henrik Nordzell från Anthesis kommer att delta under tisdagens pass Vad kostar havet? för att prata om studien ...

  Inlagd september 1, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Slutkonferens Tre Skärgårdar

  I nästa vecka, den 10-11 september, arrangerar Havs- och vattenmyndigheten en digital slutkonferens i vårt projekt Tre Skärgårdar. Läs mer om projektet på www.treskargardar.com och anmäl er till konferensen hos Havs- och vattenmyndigheten.

  Inlagd september 1, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis välkomnar Johan Sidenmark

  Nu växer Anthesis ytterligare genom att vi förstärker vårt team med Johan Sidenmark. Johan är naturvetare med en bred kompetensprofil och stort engagemang inom hållbarhetsområdet och har arbetat med hållbar affärsutveckling i mer än 20 år. Han har lång erfarenhet som inhyrd miljöstrateg och som miljöchef och är en uppskattad föreläsare och rådgivare inom hållbar verksamhet, social hållbarhet, cirkulär ...

  Inlagd augusti 25, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Cirkulära Kronoberg och Kalmar län

  Anthesis har, tillsammans med Emma Dalväg från Coest och Tobias Jansson från CircularEconomy.se, genomfört en kartläggning av industriell symbios i Kronoberg och Kalmar län med ett extra fokus på vatten som resurs. Kartläggningen omfattar en nulägesanalys som syftar till att visa på förutsättningar, möjligheter och utmaningar för industriell symbios med fokus på vatten som resurs i Kronoberg och Kalmar län. Vidare ger ...

  Inlagd augusti 14, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Uppdrag med externa utvärderingar

  Anthesis arbetar med externa utvärderingar för Science Park Borås som är en samverkansarena för innovation och näringslivsutveckling i Textile Fashion Center. De externa utvärderingarna inkluderar projektets organisation, utförande, resultat, rutiner och effekter. Metodiken är baserad på Tillväxtverkets riktlinjer och 3P3N. Den fokuserar dels internt på aktiviteter och organisation och dels externt mot projektets målgrupper. Bildkälla: Science ...

  Inlagd augusti 9, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Multifunktionsbyggnad i Södra Hemlingby

  Anthesis har medverkat i en spännande projektansökan till Vinnova som beviljades stöd innan sommaren. Tillsammans med Gävle kommun, Future Postion X och Högskolan i Gävle ska Anthesis undersöka hur verksamheten i den multifunktionsbyggnad som kommunen planerar för kan utformas och vilka värden det kan skapa. Byggnaden ska inrymma med skola, förskola, vård- och omsorgsboende, idrottshall och matsal. Projektet bygger på samverkan mellan olika verksamheter och organisationskulturer. Det finns en stor ...

  Inlagd augusti 7, 2020 | Kategorier: Nyheter