Nyheter

 • Ökad plaståtervinning är en billig klimatåtgärd

  Förbränning av fossilplast behöver minska för att vi ska nå klimatmålen. I en ny rapport, som Anthesis har författat tillsammans med IVL på uppdrag av Naturvårdsverket, visar författarna att ekonomiska stöd för att öka materialåtervinningen av plast ger stor klimatnytta till en låg kostnad. För att stimulera företag till att öka takten i omställningen bort från jungfrulig fossil plast behövs både stöd till tillverkande företag och till andra företag som ...

  Inlagd 23 april, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Rapport: samhällsekonomisk konsekvensanalys av nya kraftledningar

  I och med att SSAB i Oxelösund ställer om till fossilfri stålproduktion kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en så kallad ljusbågsugn. Omställningen till en ljusbågsugn kommer att öka behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad elanslutning. SSAB har inkommit till Vattenfall Eldistribution AB med en förfrågan om anslutning av ljusbågsugnen. Därför planerar nu ...

  Inlagd 20 april, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Borättkväll: Grönt är skönt

  "Grönt är skönt. Det vet vi alla. Vad som kanske inte är självklart, är hur världen hållbarhetsutmaningen översätts i vår brf-vardag och vad vi kan göra för att bidra. Detta ska vi reda ut under torsdagens Borättkväll." Detta är inledningen till Borätt Forums digitala borättkväll nu på torsdag den 22/4, där Johan Nuder från Anthesis kommer att ...

  Inlagd 20 april, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Artikel om kombinerade värme- och ventilationssystem i Slussen

  ”De nya kombinerade värme- och ventilationsprodukterna som nu finns respektive är på väg ut på marknaden är mer energieffektiva, ger ett lägre eleffektbehov och bidrar till bättre inneklimat. De är utvecklade för energieffektiva småhus med lågt effektbehov i ett nordiskt klimat. De kräver också ett mycket litet utrymme, vilket är viktigt för att kunna utnyttja husets area på ett bra sätt.”

  Inlagd 8 april, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Inspiration genom digitala fikastunder

  Digitala fikastunder har blivit ett viktigt sätt för oss att hålla kontakten och finnas där för varandra under det senaste året. Under våren har vi börjat söka oss utåt för ännu mer inspiration, och vi bjuder nu in aktörer som vi vill inspireras av och diskutera tankar med. I denna vecka fick vi besök av ...

  Inlagd 8 april, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Gar-Bo Småhusdagen 2021

  Nu på torsdag, den 18 mars, kan ni höra Efstathia Vlassopoulou prata på Gar-Bos Småhusdagen Live 2021. Efstathia kommer att berätta om trädgårdsstaden och om hur ett bättre planerat byggande kan bidra till ökad hållbarhet ur både ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Mer information och anmälan hittar ni här.

  Inlagd 15 mars, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Karin

  Vi gläder oss åt att välkomna Karin Lindström som ny medarbetare på Anthesis! Karin är seniorkonsult med ett särskilt intresse för att leda, kommunicera och informera om projekt inom energi- och miljöområdet. Hennes kombination av engagemang och kunskap är svårslagen. Närmast kommer Karin från tjänsten som utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningen ”Optimering av hållbara energisystem”, dessförinnan jobbade ...

  Inlagd 15 mars, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Johan

  Anthesis växer igen, nu välkomnar vi Johan Nuder som medarbetare! Johan kommer att positionera oss ännu mer i vårt arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi. Närmast kommer Johan från tjänsten som koordinator för Informationscentrum för Hållbart Byggande där han var ansvarig för att samla in, målgruppsanpassa, kvalitetssäkra och kommunicera frågor inom hållbart byggande. Han har ...

  Inlagd 8 mars, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Erik

  Erik är nydisputerad nationalekonom inriktad på hållbarhet och beteendeekonomi. Erik har en Masterexamen i Miljöekonomi från SLU samt en Master i Nationalekonomi från Linköpings universitet. I sin avhandling har Erik kombinerat hållbarhet med beteendeekonomiska teorier och metoder och har undersökt både teoretiskt och empiriskt hur beteendefokuserade åtgärder (nudges) påverkar prosocialt beteende, men också hur detta påverkar individen i ...

  Inlagd 1 mars, 2021 | Kategorier: Nyheter
 • Tre nya uppdrag med Strategiska miljöbedömningar

  Anthesis arbetar med Strategiska miljöbedömningar i samband med nya programperioder (2021-2027) för EU-program inom ramen för Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg. Programmen syftar till att utveckla samarbetet över nationsgränserna genom att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. En strategisk miljöbedömning är en process som inkluderar miljöbedömning av miljöeffekter med betydande påverkan – och görs i ...

  Inlagd 26 februari, 2021 | Kategorier: Nyheter