Nyheter

 • Enveco söker analytiker till vårt kontor i Göteborg!

  Intresset för och behovet av miljöekonomiska analyser växer. Myndigheter, kommuner, företag m.fl. fokuserar alltmer på hur deras verksamheter kan bli mer hållbara. Detta återspeglas också inom den europeiska miljölagstiftningen där skydd av naturen ska uppnås genom en hållbar förvaltning som innebär en sammanvägning av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. För att möta denna ökade efterfrågan kommer vi under hösten att behöva utöka vår personalstyrka på vårt kontor i Göteborg. Vi söker i första hand dig med ...

  Inlagd 10 juni, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Almedalen 2014!

  "Supervalåret" 2014 är Enveco för andra året i rad med under Almedalsveckan. 2013 var vi tillsammans med Enetjärn Natur AB, Sveaskog och EnviroEconomics Sweden medarrangör till ett välbesökt seminarium om ekologisk kompensation. I år är det ekosystemtjänster i den hållbara staden som blir vårt tema tillsammans med NCC AB, White Arkitekter AB och Albaeco. Läs mer om seminariet "Från passiv- och plusenergihus till plusekologihus. Ekosystemtjänster i den hållbara staden" som ...

  Inlagd 23 maj, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco önskar Glad Påsk med ny rapport om värdet av svenska vatten!

  På uppdrag av Vattenmyndigheterna (Länsstyrelsen Västernorrland) har Enveco med hjälp av en värdeöverföringsstudie räknat på värdet av att uppnå god ekologisk status (och i möjlig mån även hög status) för så många av Sveriges vatten som möjligt. Resultatet ska kunna användas i Vattenmyndigheternas arbete med kartläggning och analys samt åtgärdsprogram. Rapporten "Värdet av vattenkvalitetsförbättringar – en studie baserad på värdeöverföring” är den första i Envecos egna rapportserie (Enveco, 2014:1). Trevlig läsning!

  Inlagd 16 april, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Kick-off för Göteborgskontoret!

  I veckan har vi haft kick-off för nya kontoret på Kyrkogatan 30 i centrala Göteborg. Vi välkomnade såväl gamla som nya vänner till vårt firande och ser nu fram emot fortsättningen!  

  Inlagd 12 mars, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Sista mötet med Arctic Games-gänget!

  I veckan har Enveco bjudit in till ett sista projektmöte med Arctic Games gänget (=KTH, Stockholms universitet, EES (Sverige), Cefir/NES (Ryssland), Norut, Universitetet i Nordland (Norge), University of Utah (USA). Tack till alla kompetenta och trevliga forskare för ett mycket spännande projekt. Ett tack ska även Mistra ha som finansierat det hela!

  Inlagd 7 mars, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco startar nytt kontor i Göteborg!

  Den 1 februari öppnade vi dörrarna till vårt nya kontor på Kyrkogatan 30 i Göteborg, med Mats Ivarsson som kontorschef. Läs mer om Mats här!

  Inlagd 17 februari, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco har lämnat remissvar på betänkande om ekosystemtjänster, SOU 2013:68

  "Vi vill först och främst betona att vi ser betänkandet som ett förtjänstfullt, välnyanserat och mycket viktigt bidrag till diskussionen hur ekosystemtjänstbegreppet kan bidra till en förbättrad hushållning av naturens resurser." Läs hela Envecos remissvar

  Inlagd 13 januari, 2014 | Kategorier: Nyheter
 • Enveco Advisory Board

  Vi är glada att kunna presentera medlemmarna i vår eminenta Advisory Board!      

  Inlagd 1 november, 2013 | Kategorier: Nyheter
 • Presentation om ekosystemtjänstmarknader i Gdansk

  Linus Hasselström deltog i slutkonferensen för projektet SUBMARINER – Sustainable Uses of Baltic Marine Resources – i Gdansk i oktober. Linus gav en presentation om vad som krävs för att ekosystemtjänstmarknader ska kunna utnyttjas för att stimulera åtgärder som t.ex. algskörd och blåmusselodlingar för att minska mängden näringsämnen i havet.   Läs mer om projektet här. http://www.submariner-project.eu/

  Inlagd 11 oktober, 2013 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen till Envecos eftermiddagsseminarium i herrgårdsmiljö på Södermalm i Stockholm den 23 maj!

  Hur sätter man pris på naturen i praktiken? Ekologisk kompensation, ekonomisk värdering och marknader som verktyg för bättre hushållning med ekosystemtjänster. Här kan du läsa mer om programmet och inbjudna talare.

  Inlagd 18 april, 2013 | Kategorier: Nyheter