Nyheter

 • Huvudrapport Tre Skärgårdar

  Efter ett år av intensivt arbete med projektet Tre Skärgårdar kan vi presentera den slutliga Huvudrapporten. Projektet har genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Under årets gång har sju delstudier tagits fram, vilka alla finns att ladda ner från projektets hemsida. Inom huvudstudien finns förutom Huvudrapporten även tre delrapporter. Alla dessa fyra rapporter kan ...

  Inlagd augusti 6, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

  Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen. Denna rapport är en framtidsspaning som beskriver vilka nya typer av verksamheter/exploateringar eller vilken typ av resursutvinning som kan komma att utvecklas i de aktuella områdena och vilket värde strategisk miljöbedömning kan tillföra. Nära 70 procent av världens havsområden ligger utanför nationell jurisdiktion, Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ). Dessa områden och dess biodiversitet är utsatta för ökat ...

  Inlagd juni 30, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Artikel om dricksvattenförsörjning

  Tore Söderqvist, affilierad forskare på Anthesis, har tillsammans med Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe och Lars Rosen författat en artikel om hur dricksvattenförsörjningen på Gotland kan analyseras och möjliga åtgärder för att minska riskerna kan bedömas med kostnads-nyttoanalys. En viktig slutsats ur arbetet är att ha koll på vilka åtgärder som kan minska flera risker simultant. Artikeln kan läsas här.

  Inlagd juni 23, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Vad är klimatsmartast – ”trädgårdsstäder eller ”kompakta städer”?

  Anthesis har anställt Efstathia Vlassopoulou för att genomföra ett projekt om jämförelse av klimatavtrycket under hela livscykeln från olika typ av hus – villor och radhus i trä, flerbostadshus i trä samt flerbostadshus i betong. Projektet har beställts av TMF (Trä och Möbelföretagen) och är en fortsättning på Efstathias examensarbete Stadsutformning och hållbarhet: En jämförelse mellan lågt byggda ”trädgårdsstäder” och högt byggda ”kompakta städer” i förortsområden ...

  Inlagd juni 23, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Re:Source – Cirkulär hantering av förorenade massor

  I det nyligen avslutade forskningsprojektet Re:Source Cirkulär hantering av förorenade massor – Utveckling av metod för ökad återvinning har olika styrmedel i samhället analyserats i avsikt att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för en ökad återvinning av förorenade jordmassor. Forskare från Chalmers har utvecklat en metod för att ge olika aktörer ett verktyg för att klassificera jordmassors lämplighet för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning. En ...

  Inlagd juni 14, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Inspel från BeSmås webbinarium med Högskolan Dalarna

  I veckan höll Agneta Persson och Sanna Börjeson ett webbinarium inom BeSmå tillsammans med Högskolan Dalarna. Medskick och inspel från webbinariet finns att läsa här.

  Inlagd juni 14, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Presentation: Ett tak – Fem möjligheter

  Nästa vecka kommer Agneta Persson och Julia Wahtra under ett av FPX webbinarier att presentera projektet ”Ett tak – Fem möjligheter” – som nu snart är färdigt. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster i fastighetsbranschen och resultaten ska ligga till grund för rekommendationer till fastighetsägare. Under webbinariet kommer projektgruppen att presentera de fem olika koncepttak som de har tagit fram, vilka ...

  Inlagd juni 10, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Webbinarium med Dalarnas högskola – BeSmå

  Den 11 juni arrangerar BeSmå tillsammans med Dalarna University och Jonn Are Myhren m.fl. ett webbinarium med korta presentationer om aktuell forskning och efterföljande diskussioner om samverkansmöjligheter. Presentationerna kommer att handla om: Hållbara villakvarter – Ur ett samhällsplanerarperspektiv Här lyfts frågan om hur den byggda miljöns struktur påverkar energianvändningen. Presentatör: Therese Olsson. Dalarnas villa – Miljömässig livscykelanalys och U-värden med olika isolermaterial  Presentationen ger ett energi- och miljöperspektiv på ytterväggars påverkan vid olika isoleringsmaterial. Vi får även ...

  Inlagd juni 8, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Presentationer EMTF

  Imorgon (2 juni) håller Saga Ekelin en presentation för Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) och deras lokalavdelning i Borås. Presentationen är en av de första som Anthesis genomför för EMTFs lokalavdelningar runt om i landet, inom de två ämnena energistrategier och beteendefrågor för flerbostadshusägare. Presentationer kommer också att hållas av Agneta Persson och Hanna Westling. Närmast på tur är Halmstad (8 juni) och Malmö (9 juni). Flera datum finns i EMTF:s aktivitetskalender, här.

  Inlagd juni 1, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Broschyr om hur idrotten kan vinna plastmatchen

  Anthesis arbetar med Beställargruppen Konstgräs (BEKOGR) för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor. På BEKOGRs hemsida kan man läsa att: RF-SISU Västra Götaland har tagit fram en broschyr om hur idrotten kan vinna plastmatchen. I materialet kan du bland annat läsa om varför det är viktigt att minska användningen av plast och vad din förening kan göra. Broschyren ger även tips på vad ...

  Inlagd maj 19, 2020 | Kategorier: Nyheter