Nyheter

 • Nytt ramavtal med Naturvårdsverket avseende samhällsekonomiska konsekvensanalyser

  Anthesis har tecknat ett nytt ramavtal med Naturvårdsverket avseende samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Vi är glada och stolta över att få fortsätta att arbeta åt Naturvårdsverket. Naturvårdsverket medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att miljöpolitiken utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Det finns en stor efterfrågan på väl genomförda samhällsekonomiska analyser i Naturvårdsverkets arbete med att nå miljömålen. Samhällsekonomienheten ansvarar för att genomföra ...

  Inlagd maj 15, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Koldioxidbudget för Sollentuna kommun

    Vi är stolta över att vi fått förtroendet att i samverkan med Sollentuna kommun utveckla en koldioxidbudget för kommunen. Koldioxidbudgeten ska ligga till grund för kommunens arbete mot att nå målet om att bli den första kommunen i landet som inte tär på jordens resurser. Arbetet påbörjas omgående och kommer att avlutas i september i år.

  Inlagd maj 13, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis bidrar med underlag till HaVs återrapportering av anslag 1:11

  Anthesis har bidragit med underlag till Havs- och vattenmyndighetens återrapportering av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav. Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv såsom vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet och havsplaneringsdirektivet. Anslaget stödjer också genomförandet av EU:s Östersjöstrategi, Helcoms Baltic Sea Action Plan, det svenska miljömålsarbetet liksom ...

  Inlagd maj 8, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Save the date: BeSmå-dagen 2020

  Den 12 november planerar vi att genomföra BeSmå-dagen 2020. Vi planerar för att dagen, precis som tidigare år, tillbringas på Träcentrum i Nässjö med en rad aktiviteter, presentationer och seminarium. Vi kommer så klart att hålla oss uppdaterade på myndigheternas råd och om omständigheterna inte möjliggör en fysisk träff ser vi över alternativa lösningar. Följ uppdateringar om BeSmå på hemsida och LinkedIn.

  Inlagd maj 8, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Det framtida landskapet för livsmedelssektorn

  I det senaste avsnittet av Anthesis Groups podcast "Activating Sustainability" gästade Simon Davis, sustainable agri-food expert på Anthesis, för att diskutera hur Covid-19 kommer att förändra det framtida landskapet för livsmedelssektorn. Många positiva aspekter lyftes: nya jobb har skapats, handlare och grossister arbetar tillsammans på nya sätt för att överkomma gemensamma utmaningar, hållbara relationer mellan aktörer i livsmedelssektorn gör att vi får mat på ...

  Inlagd april 15, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Allokering av fossila utsläpp – Avfall Sverige

  Under slutet av 2019 tog Anthesis fram en modell för allokering av fossila utsläpp för Avfall Sverige. I modellen fördelas kostnaderna för utsläpp efter storleken på ekonomiska värden i början och slutet av produkternas värdekedja. Läs mer i pressmeddelandet från Avfall Sverige här.

  Inlagd april 7, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Sandra!

  I veckan började Sandra Gradin hos oss på Anthesis, med huvudsaklig placering på vårt Stockholmskontor. Sandra har en masterexamen i miljöekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet. Som examensarbete gjorde hon en samhällsekonomisk analys av en ny implementerad policy gällande företagscyklar i Jönköping kommun som kom att användas som underlag av kommunen. Sen tidigare har hon, utöver en kandidatexamen i nationalekonomi, även en kandidatexamen i miljövetenskap som inkluderade en längre ...

  Inlagd april 3, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Värdet av att uppnå god miljöstatus i svenska havsvatten

  Anthesis har i veckan publicerat resultaten av en enkätstudie där betalningsviljan för att uppnå en god havsmiljö enligt havsmiljödirektivet i Östersjön och Västerhavet undersöktes. Resultaten från enkätstudien kommer att utgöra underlag för att genomföra samhällsekonomiska analyser som krävs vid uppdatering av nuvarande åtgärdsprogram för havsmiljön. Uppdraget genomfördes med Havs-och Vattenmyndigheten som uppdragsgivare och rapporten hittar ni i Publikationer, som Anthesis rapport 2020:8.

  Inlagd april 3, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis medlem i Sweden Food Arena

  Anthesis kan med glädje meddela att vi har gått med i Sweden Food Arena - En nationell arena där företag och organisationer inom livsmedelskedjan samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor! I juni presenteras en forskningsagenda som redogör för livsmedelsbranschens samlade forsknings- och innovationsbehov. Mer information om Sweden Food Arena finns på deras hemsida, och alla medlemmar kan ni se här.

  Inlagd mars 31, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Artiklar i tidningen Skärgården

  Tidningen Skärgården skriver i nr 12, utgiven den 19 mars, om Tre Skärgårdar. I en av artiklarna beskrivs projektet i sin helhet med vad som har skett sedan projektet startade, de senaste presentationerna samt det fortsatta arbetet med en slutrapport. Tidningen Skärgården har också intervjuat Henrik Nordzell om delstudien om Blå tillväxt. Artikeln ger en försmak till den rapport som inom kort kommer att publiceras på treskargardar.com. Läs ...

  Inlagd mars 26, 2020 | Kategorier: Nyheter