Nyheter

 • Klimatanpassning.se skriver om vårt arbete

  Klimatanpassning.se drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning. I en nyhet från 2020-02-26 skriver de om den rapport vi har författat inom Delstudie 3 – Klimatanpassning. Delstudien är en del av projektet Tre Skärgårdar som vi driver på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Se nyheten här.

  Inlagd februari 26, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Listan med publikationer fylls på

  Listan med Publikationer fylls på kontinuerligt. Några av de senaste tillskotten är: 2019:9 Demonstrationsprojekt solelslösningar i flerbostadshus på Gotland - förstudie. På uppdrag av Energimyndigheten Energimyndigheten har i sin färdplan Gotland föreslagit att Gotland ska bli ett viktigt pilotprojekt för ett hållbart energisystem. Ett av de åtgärdsområden som Energimyndigheten pekar ut i färdplanen är resurseffektiv bebyggelse. Förstudien kartlägger potentialen för en bättre matchning av den möjliga småskaliga solelsproduktion ...

  Inlagd februari 25, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Sanna!

  I veckan började Sanna Börjeson hos oss på Anthesis, med huvudsaklig placering på vårt Stockholmskontor. Sanna har en civilingenjörsexamen inom system i teknik och samhälle med inriktning energisystem från Uppsala universitet. Hösten 2019 skrev hon sitt examensarbete på Naturvårdsverket där hon analyserade effekterna av innovationsstödet för spetstekniker och avancerade systemlösningar. Sanna har ett starkt engagemang för globala hållbarhetsfrågor. Under sin studietid engagerade hon sig ideellt inom Engineers ...

  Inlagd februari 21, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • När vattentillgången brister

  I veckan publicerade RISE ett inlägg där Karin Sjöstrand berättar om vikten av att utveckla metoder och strategier för att hantera torrperioder, vattenbrist och andra utmaningar i syfte att säkerställa en god och hållbar vattenförsörjning. Ökad förståelse för värdet av vatten och vattenbesparande åtgärders kostnader och nyttor är också något som lyfts upp, vilket är exempel på sådana frågor som Karin, tillsammans med bland andra Tore ...

  Inlagd februari 7, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Groups arbete nämns i Dagens Industri

  Dagens Industri publicerade igår, 2020-02-03, en artikel om att modemärket House of Dagmar firar 15 år genom att avslöja sitt klimatavtryck och hoppas att resten av branschen ska följa efter. Anthesis Group omnämns då vi har hjälpt House of Dagmar genom att undersöka verksamhetens fotavtryck, ge förslag på förbättringsområden och stödja dem i förändringsarbetet. House of Dagmar testar gränserna för hållbarhet i modebranschen, och likt DI:s läsare kan vi bara imponeras av deras ambitionsnivå! Artikeln finns att läsa ...

  Inlagd februari 4, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Ett tak – fem möjligheter

  Anthesis har precis startat upp ett projekt om gröna tak tillsammans med Future Position X, Ekologigruppen, Gavlefastigheter, Högskolan i Gävle och Mässing Properties. Projektet finansieras av Viable Cities och syftet är att kartlägga hinder och drivkrafter för fastighetsägare att stärka och bevara ekosystemtjänster. Projektet omfattar gröna tak ur ett multidisciplinärt perspektiv där vi tittar på fastighetsekonomi, samhällsekonomi och ekosystemtjänster. Målet med projektet är att hitta lösningar på hur marknadsdrivna krafter kan hjälpa till att utveckla gröna ...

  Inlagd februari 4, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Uppdrag om båtbottenfärger

  Tillsammans med Analysys Mason kartlägger Anthesis just nu förutsättningarna för ett förbud mot att använda biocidfärger på vissa typer av båtar och redogör för vilka konsekvenser ett sådant förbud skulle kunna få. Transportstyrelsen är uppdragsgivare och bakgrunden till uppdraget är att de sedan år 2016 driver projektet Skrovmålet tillsammans med ett antal andra aktörer. Syftet med Skrovmålet är att ta fram förslag till åtgärder som ska leda till ...

  Inlagd januari 31, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Agneta framtidsspanar för 2020

  Nytt år och nytt decennium. Tidskriften VVS-forum som ges ut av Installatörsföretagen har intervjuat tre konsulter om framtidsspaningar för 2020. Agneta Persson, VD på Anthesis, är en av dem som har intervjuats och i hennes trendspaningar finns effektfrågor, nya byggregler, fokus på hälsa och sociala aspekter samt värdering av samhällsekonomisk nytta. Läs hela artikeln med framtidsspaningar från Agneta och ytterligare konsulter här.

  Inlagd januari 27, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen

  I början av 2019 fick BeBos förstudier och utredningar en ny organisation i form av ett konsortie bestående av Aktea Energy, Anthesis, Nitton Energi, ESAN Energikonsult och Borg&Co. Nyheten, publicerad i februari 2019, om detta finns att läsa här. Sedan dess har ett antal förstudier genomförts och i en nyligen publicerad förstudie har hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen undersökts. Syftet med förstudien var att göra en kunskapssammanställning över relevanta svenska och internationella erfarenheter och ...

  Inlagd januari 20, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Group arbetar med House of Dagmar

  Anthesis Sverige är en del av det globala konsultbolaget Anthesis Group som har omkring 500 medarbetare i 16 länder runt om i världen. Kärnverksamheten inom Anthesis Group är att erbjuda tjänster och lösningar inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. En styrka i vårt arbete är den kompetens som företaget besitter globalt och de möjligheter som det ger att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter globalt. Vi har tidigare visat ett projekt med svensk koppling som våra kollegor på ...

  Inlagd januari 15, 2020 | Kategorier: Nyheter