Nyheter

 • Supporting Our Clients Through COVID-19

  As we all navigate this uncertain period together we would like to reassure that Anthesis is here to support our clients, our staff and their families. Here's a note from our CEO, Stuart McLachlan: Supporting Our Clients Through COVID-19

  Inlagd mars 25, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • “Vi kommer fokusera mer på forskning nu”

  Under Trähusdagarna 2020, som anordnades av TMF, blev Agneta Persson intervjuad om vad BeSmå kommer att fokusera på i den etapp som nyligen har inletts och som Anthesis har fått i uppdrag att koordinera. Mer från Trähusdagarna 2020 finns att läsa på hos TMF. https://www.youtube.com/watch?v=goySKvM1ngo

  Inlagd mars 20, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Kaffeproduktion i Kenya

  Anthesis Sverige genomför just nu tillsammans med We Effect en förstudie om innovationsupphandling av resurseffektiva processer för kaffeproduktion, med fokus på små bondekooperativ i Kenya. Projektet syftar till ökad jämställdhet, minskad energianvändning (och effektbehov), minskad vattenanvändning och ökad säkerhet för både män och kvinnor. Vår projektpartner We Effect har specialiserat sig på att stärka kvinnors roll och att arbeta med små bondekooperativ i utvecklingsländer. Förstudien är finansierad ...

  Inlagd mars 19, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Presentationsseminarium i Tre Skärgårdar

  I veckan genomförde Tre Skärgårdar ett presentationsseminarium där resultaten från de sju delstudierna presenterades. Anthesis driver Tre Skärgårdar tillsammans med Digital Riktning och Coinnovate, på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. På plats deltog inbjudna ur innovationsklustret samt personer som vi har varit i kontakt med under delstudierna. De som närvarade bidrog med värdefulla inspel som vi tar med oss framöver i den huvudstudie som nyligen har påbörjats. På bilden ...

  Inlagd mars 12, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Aktiviteter om energieffektiva byggnader

  Anthesis medverkar i arbetet med flera av Energimyndighetens nätverk för energieffektiva byggnader. Nedan visas aktuella aktiviteter där medarbetare på Anthesis presenterar vårt arbete. Trähusdagarna 2020 TMF (Trä- och möbelföretagen) arrangerar den 11-12 mars Trähusdagarna 2020 i Jönköping. Agneta Persson kommer under torsdagen att presentera vårt nya uppdrag som koordinator för BeSmå och resultat från tidigare arbete som genomförts inom BeSmå. Programmet finns här. Resultatkonferens E2B2 På E2B2s årskonferens i Stockholm den 19 mars presenteras det senaste inom ...

  Inlagd mars 10, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Ny organisation i BeSmå

  Vi kan äntligen meddela att vi på Anthesis och våra konsortiekollegor på Aktea, ESAN Energi, Nitton energikonsult och Borg&Co har vunnit Energimyndighetens uppdrag att koordinera BeSmå-nätverket under de närmaste åren. Avtalet är tecknat för två år med möjlighet till förlängning så att det blir fyra år, och vi är jätteglada att vi får äran att koordinera det här fantastiska nätverket. Vi är tre personer som huvudsakligen kommer att sköta koordineringen, och vi jobbar alla på Anthesis. ...

  Inlagd mars 9, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Agneta utses till hedersprofessor

  Anthesis Sveriges VD Agneta Persson har blivit utnämnd till hedersprofessor vid Bartlett School of Planning at University College of London (UCL). Agneta samarbetar sedan många år med Bartlett School of Planning, och medverkar bl.a. som föreläsare i deras masterutbildning om hållbar stadsplanering.

  Inlagd mars 9, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Klimatanpassning.se skriver om vårt arbete

  Klimatanpassning.se drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning. I en nyhet från 2020-02-26 skriver de om den rapport vi har författat inom Delstudie 3 – Klimatanpassning. Delstudien är en del av projektet Tre Skärgårdar som vi driver på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Se nyheten här.

  Inlagd februari 26, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Listan med publikationer fylls på

  Listan med Publikationer fylls på kontinuerligt. Några av de senaste tillskotten är: 2019:9 Demonstrationsprojekt solelslösningar i flerbostadshus på Gotland - förstudie. På uppdrag av Energimyndigheten Energimyndigheten har i sin färdplan Gotland föreslagit att Gotland ska bli ett viktigt pilotprojekt för ett hållbart energisystem. Ett av de åtgärdsområden som Energimyndigheten pekar ut i färdplanen är resurseffektiv bebyggelse. Förstudien kartlägger potentialen för en bättre matchning av den möjliga småskaliga solelsproduktion ...

  Inlagd februari 25, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Sanna!

  I veckan började Sanna Börjeson hos oss på Anthesis, med huvudsaklig placering på vårt Stockholmskontor. Sanna har en civilingenjörsexamen inom system i teknik och samhälle med inriktning energisystem från Uppsala universitet. Hösten 2019 skrev hon sitt examensarbete på Naturvårdsverket där hon analyserade effekterna av innovationsstödet för spetstekniker och avancerade systemlösningar. Sanna har ett starkt engagemang för globala hållbarhetsfrågor. Under sin studietid engagerade hon sig ideellt inom Engineers ...

  Inlagd februari 21, 2020 | Kategorier: Nyheter