Nyheter

 • Presentationer EMTF

  Imorgon (2 juni) håller Saga Ekelin en presentation för Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) och deras lokalavdelning i Borås. Presentationen är en av de första som Anthesis genomför för EMTFs lokalavdelningar runt om i landet, inom de två ämnena energistrategier och beteendefrågor för flerbostadshusägare. Presentationer kommer också att hållas av Agneta Persson och Hanna Westling. Närmast på tur är Halmstad (8 juni) och Malmö (9 juni). Flera datum finns i EMTF:s aktivitetskalender, här.

  Inlagd 1 juni, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Broschyr om hur idrotten kan vinna plastmatchen

  Anthesis arbetar med Beställargruppen Konstgräs (BEKOGR) för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor. På BEKOGRs hemsida kan man läsa att: RF-SISU Västra Götaland har tagit fram en broschyr om hur idrotten kan vinna plastmatchen. I materialet kan du bland annat läsa om varför det är viktigt att minska användningen av plast och vad din förening kan göra. Broschyren ger även tips på vad ...

  Inlagd 19 maj, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt ramavtal med Naturvårdsverket avseende samhällsekonomiska konsekvensanalyser

  Anthesis har tecknat ett nytt ramavtal med Naturvårdsverket avseende samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Vi är glada och stolta över att få fortsätta att arbeta åt Naturvårdsverket. Naturvårdsverket medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att miljöpolitiken utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Det finns en stor efterfrågan på väl genomförda samhällsekonomiska analyser i Naturvårdsverkets arbete med att nå miljömålen. Samhällsekonomienheten ansvarar för att genomföra ...

  Inlagd 15 maj, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Koldioxidbudget för Sollentuna kommun

    Vi är stolta över att vi fått förtroendet att i samverkan med Sollentuna kommun utveckla en koldioxidbudget för kommunen. Koldioxidbudgeten ska ligga till grund för kommunens arbete mot att nå målet om att bli den första kommunen i landet som inte tär på jordens resurser. Arbetet påbörjas omgående och kommer att avlutas i september i år.

  Inlagd 13 maj, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis bidrar med underlag till HaVs återrapportering av anslag 1:11

  Anthesis har bidragit med underlag till Havs- och vattenmyndighetens återrapportering av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav. Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv såsom vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet och havsplaneringsdirektivet. Anslaget stödjer också genomförandet av EU:s Östersjöstrategi, Helcoms Baltic Sea Action Plan, det svenska miljömålsarbetet liksom ...

  Inlagd 8 maj, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Save the date: BeSmå-dagen 2020

  Den 12 november planerar vi att genomföra BeSmå-dagen 2020. Vi planerar för att dagen, precis som tidigare år, tillbringas på Träcentrum i Nässjö med en rad aktiviteter, presentationer och seminarium. Vi kommer så klart att hålla oss uppdaterade på myndigheternas råd och om omständigheterna inte möjliggör en fysisk träff ser vi över alternativa lösningar. Följ uppdateringar om BeSmå på hemsida och LinkedIn.

  Inlagd 8 maj, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Det framtida landskapet för livsmedelssektorn

  I det senaste avsnittet av Anthesis Groups podcast "Activating Sustainability" gästade Simon Davis, sustainable agri-food expert på Anthesis, för att diskutera hur Covid-19 kommer att förändra det framtida landskapet för livsmedelssektorn. Många positiva aspekter lyftes: nya jobb har skapats, handlare och grossister arbetar tillsammans på nya sätt för att överkomma gemensamma utmaningar, hållbara relationer mellan aktörer i livsmedelssektorn gör att vi får mat på ...

  Inlagd 15 april, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Allokering av fossila utsläpp – Avfall Sverige

  Under slutet av 2019 tog Anthesis fram en modell för allokering av fossila utsläpp för Avfall Sverige. I modellen fördelas kostnaderna för utsläpp efter storleken på ekonomiska värden i början och slutet av produkternas värdekedja. Läs mer i pressmeddelandet från Avfall Sverige här.

  Inlagd 7 april, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Välkommen Sandra!

  I veckan började Sandra Gradin hos oss på Anthesis, med huvudsaklig placering på vårt Stockholmskontor. Sandra har en masterexamen i miljöekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet. Som examensarbete gjorde hon en samhällsekonomisk analys av en ny implementerad policy gällande företagscyklar i Jönköping kommun som kom att användas som underlag av kommunen. Sen tidigare har hon, utöver en kandidatexamen i nationalekonomi, även en kandidatexamen i miljövetenskap som inkluderade en längre ...

  Inlagd 3 april, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Värdet av att uppnå god miljöstatus i svenska havsvatten

  Anthesis har i veckan publicerat resultaten av en enkätstudie där betalningsviljan för att uppnå en god havsmiljö enligt havsmiljödirektivet i Östersjön och Västerhavet undersöktes. Resultaten från enkätstudien kommer att utgöra underlag för att genomföra samhällsekonomiska analyser som krävs vid uppdatering av nuvarande åtgärdsprogram för havsmiljön. Uppdraget genomfördes med Havs-och Vattenmyndigheten som uppdragsgivare och rapporten hittar ni i Publikationer, som Anthesis rapport 2020:8.

  Inlagd 3 april, 2020 | Kategorier: Nyheter