Nyheter

 • Uppdrag med externa utvärderingar

  Anthesis arbetar med externa utvärderingar för Science Park Borås som är en samverkansarena för innovation och näringslivsutveckling i Textile Fashion Center. De externa utvärderingarna inkluderar projektets organisation, utförande, resultat, rutiner och effekter. Metodiken är baserad på Tillväxtverkets riktlinjer och 3P3N. Den fokuserar dels internt på aktiviteter och organisation och dels externt mot projektets målgrupper. Bildkälla: Science ...

  Inlagd 9 augusti, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Multifunktionsbyggnad i Södra Hemlingby

  Anthesis har medverkat i en spännande projektansökan till Vinnova som beviljades stöd innan sommaren. Tillsammans med Gävle kommun, Future Postion X och Högskolan i Gävle ska Anthesis undersöka hur verksamheten i den multifunktionsbyggnad som kommunen planerar för kan utformas och vilka värden det kan skapa. Byggnaden ska inrymma med skola, förskola, vård- och omsorgsboende, idrottshall och matsal. Projektet bygger på samverkan mellan olika verksamheter och organisationskulturer. Det finns en stor ...

  Inlagd 7 augusti, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Huvudrapport Tre Skärgårdar

  Efter ett år av intensivt arbete med projektet Tre Skärgårdar kan vi presentera den slutliga Huvudrapporten. Projektet har genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Under årets gång har sju delstudier tagits fram, vilka alla finns att ladda ner från projektets hemsida. Inom huvudstudien finns förutom Huvudrapporten även tre delrapporter. Alla dessa fyra rapporter kan ...

  Inlagd 6 augusti, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

  Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen. Denna rapport är en framtidsspaning som beskriver vilka nya typer av verksamheter/exploateringar eller vilken typ av resursutvinning som kan komma att utvecklas i de aktuella områdena och vilket värde strategisk miljöbedömning kan tillföra. Nära 70 procent av världens havsområden ligger utanför nationell jurisdiktion, Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ). Dessa områden och dess biodiversitet är utsatta för ökat ...

  Inlagd 30 juni, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Artikel om dricksvattenförsörjning

  Tore Söderqvist, affilierad forskare på Anthesis, har tillsammans med Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe och Lars Rosen författat en artikel om hur dricksvattenförsörjningen på Gotland kan analyseras och möjliga åtgärder för att minska riskerna kan bedömas med kostnads-nyttoanalys. En viktig slutsats ur arbetet är att ha koll på vilka åtgärder som kan minska flera risker simultant. Artikeln kan läsas här.

  Inlagd 23 juni, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Vad är klimatsmartast – ”trädgårdsstäder eller ”kompakta städer”?

  Anthesis har anställt Efstathia Vlassopoulou för att genomföra ett projekt om jämförelse av klimatavtrycket under hela livscykeln från olika typ av hus – villor och radhus i trä, flerbostadshus i trä samt flerbostadshus i betong. Projektet har beställts av TMF (Trä och Möbelföretagen) och är en fortsättning på Efstathias examensarbete Stadsutformning och hållbarhet: En jämförelse mellan lågt byggda ”trädgårdsstäder” och högt byggda ”kompakta städer” i förortsområden ...

  Inlagd 23 juni, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Re:Source – Cirkulär hantering av förorenade massor

  I det nyligen avslutade forskningsprojektet Re:Source Cirkulär hantering av förorenade massor – Utveckling av metod för ökad återvinning har olika styrmedel i samhället analyserats i avsikt att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för en ökad återvinning av förorenade jordmassor. Forskare från Chalmers har utvecklat en metod för att ge olika aktörer ett verktyg för att klassificera jordmassors lämplighet för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning. En ...

  Inlagd 14 juni, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Inspel från BeSmås webbinarium med Högskolan Dalarna

  I veckan höll Agneta Persson och Sanna Börjeson ett webbinarium inom BeSmå tillsammans med Högskolan Dalarna. Medskick och inspel från webbinariet finns att läsa här.

  Inlagd 14 juni, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Presentation: Ett tak – Fem möjligheter

  Nästa vecka kommer Agneta Persson och Julia Wahtra under ett av FPX webbinarier att presentera projektet ”Ett tak – Fem möjligheter” – som nu snart är färdigt. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster i fastighetsbranschen och resultaten ska ligga till grund för rekommendationer till fastighetsägare. Under webbinariet kommer projektgruppen att presentera de fem olika koncepttak som de har tagit fram, vilka ...

  Inlagd 10 juni, 2020 | Kategorier: Nyheter
 • Webbinarium med Dalarnas högskola – BeSmå

  Den 11 juni arrangerar BeSmå tillsammans med Dalarna University och Jonn Are Myhren m.fl. ett webbinarium med korta presentationer om aktuell forskning och efterföljande diskussioner om samverkansmöjligheter. Presentationerna kommer att handla om: Hållbara villakvarter – Ur ett samhällsplanerarperspektiv Här lyfts frågan om hur den byggda miljöns struktur påverkar energianvändningen. Presentatör: Therese Olsson. Dalarnas villa – Miljömässig livscykelanalys och U-värden med olika isolermaterial  Presentationen ger ett energi- och miljöperspektiv på ytterväggars påverkan vid olika isoleringsmaterial. Vi får även ...

  Inlagd 8 juni, 2020 | Kategorier: Nyheter