Kärnvärden

kärnvärden_enveco

Öppenhet. Vi strävar efter en öppenhet gentemot nya idéer, omvärlden och varandra.

Nyfikenhet. Vi strävar efter att det ska vara högt i tak på Anthesis och att vårt arbete ska präglas av prestigelöshet och kreativitet.

Professionalism. Vi strävar efter samverkan, pålitlighet och analyser av hög kvalitet.

Samhällsnytta. Vi strävar inte enbart efter att uppfylla våra kunders behov, utan vill även genom vår verksamhet bidra till ett bättre samhälle.

Kärnvärdena gör Anthesis till en pålitlig uppdragstagare och partner, samt ett attraktivt företag att arbeta för.