Medarbetare

Sedan starten 2004 har Anthesis vuxit från att ha utgjorts av två personer till idag mer än tio medarbetare. Därigenom har vi kunnat utvecklas och expandera inom de områden vi vill ägna oss åt, dvs. forskning, utredning och utbildning. Sammansättningen av konsulter gör Anthesis till ett företag med både bred och djup miljöekonomisk kompetens och erfarenhet av samhällsekonomisk analys.