Agneta Persson

Agneta Persson

Managing Director Anthesis Sverige

 

E-post: Agneta.Persson@anthesisgroup.com
Mobil: 070-546 76 53

Agneta Persson är sedan 1 september 2019 VD för Anthesis verksamhet i Sverige. Agneta är civilingenjör med examen från Chalmers Tekniska Högskola, och hon har en gedigen erfarenhet av arbete med hållbara energisystem och hållbara städer. Hon är en av Sveriges ledande experter inom områdena hållbara energisystem och styrmedel för effektivare energianvändning. Agneta har genom åren genomfört ett stort antal projekt inom områdena hållbara energisystem och hållbara städer, såväl nationella som internationella. Några av dessa uppdrag omfattar utveckling av Väsjöområdet (Sollentuna), processledning för den nya klimatplanen för Eskilstuna, hållbart energisystem för Norra Djurgårdsstaden (Stockholm), Hållbart energisystem för Brunnshög (Lund) H+områdets möjligheter att bli ett energipositivt område (Helsingborg) och fjärrvärmens betydelse för samhällsekonomin i Helsingborg-Landskrona-Ängelholmsregionen.

Agneta har också många års erfarenhet av utvärderingar inom energiområdet. Vidare var hon 2007-2008 utredningssekreterare i den statliga Energieffektiviseringsutredningen. Hon har även arbetat som nationell expert åt EU-kommissionen med att utvärdera ansökningar och projekt inom området energieffektiva byggnader, och hon är President i The European Council for an Energy-Efficient Economy (eceee). Hon har skrivit ett stort antal rapporter och är en erfaren talare och moderator.

Agneta arbetar på Anthesis sedan den 1 maj 2017.