Henrik Nordzell

Henrik Nordzell
Konsult

E-post: Henrik.Nordzell@anthesisgroup.com
Mobil: 073-992 33 24

Henrik Nordzell har en masterexamen (2015) i nationalekonomi med miljöinriktning samt en Agronomexamen (2015) med inriktning ekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet. Som masteruppsats gjorde han en kostnads-nyttoanalys av växthusgasutsläpp och ekosystemtjänster vid omvandling av våtmarker till skog. Han har efter examen arbetat med samhällsekonomisk analys och utvärdering inom hållbar utveckling och förnybar energi. På Anthesis arbetar han som analytiker inom miljöprojektutvärdering och har erfarenhet av att använda metoder som kostnads-nyttoanalys, kostnadseffektivitet, multikriterieanalys, policybedömning, dataanalys och ekonometri. Han har ett särskilt intresse för förnybar energi och har deltagit i projekt som behandlar miljöförbättringar inom vatten- och vindkraftsproduktion, bland annat FRAM-KLIV och MUSES.