Johan Nuder

Johan Nuder
Konsult

E-post: Johan.Nuder@anthesisgroup.com
Mobil: 073-085 85 80

Johan är civilingenjör med lång erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling inom byggbranschen. På Anthesis arbetar Johan inom gruppen Energi och hållbara städer. Innan han kom till Anthesis var Johan koordinator för Informationscentrum för hållbart byggande och ansvarade för att samla in, målgruppsanpassa, kvalitetssäkra och kommunicera frågor inom hållbart byggande. Johan har också erfarenhet från tidigare från såväl fastighetsbolag, konsultverksamhet och organisationsutveckling.