Johan Sidenmark

Johan Sidenmark
Gruppchef

E-post: Johan.Sidenmark@anthesisgroup.com
Mobil: 070-940 29 03

Johan är biolog och har jobbat med miljö och hållbarhet i nästan 25 år, både nationellt och internationellt.  Han har en magisterexamen i limnologi och har dessutom läst företagsekonomi och Public affairs. Johan har jobbat som konsult sedan 2010 och har bred erfarenhet inom hållbart samhällsbyggande.

Johan har bland annat jobbat med hållbar utveckling i Malmö stad, strategiska miljöfrågor i Antarktis, social hållbarhet i Bangladesh samt varit på NCC och jobbat med cirkulär ekonomi inom bygg- och anläggningssektorn. Han har även erfarenhet från näringslivet och har startat upp och drivit företag i både Sverige och DR Kongo med fokus på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

Johan sitter med i en bedömargrupp som bedömer ansökningar om bidrag till det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Det är utlysningar som finansieras av Energimyndigheten och handlar om stöd till forsknings- och innovationsprojekt inom tre temaområden; Hållbart erbjudande, Hållbart användande samt Hållbart cirkulationssystem. På Anthesis arbetar Johan framförallt med cirkulär ekonomi, strategiska miljöbedömningar och miljömanagement.