Karin Lindström

Karin Lindström

Konsult

E-post: Karin.Lindstrom@anthesisgroup.com
Mobil:  070-210 94 60

Karin Lindström är civilingenjör Elektroteknik, med en 2-årig påbyggnad som Energispecialist Byggnader. Hon arbetar med projekt inom hållbara energisystem och hållbara städer och har ofta uppdrag som lärare och föreläsare inom energi och hållbarhet.