Kristina Landfors

Kristina Landfors
Seniorkonsult

E-postKristina.Landfors@anthesisgroup.com

Mobil: 070-603 67 39

Kristina är högskoleingenjör och har mångårig erfarenhet som konsult med inriktning på energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. I ett flertal projekt har hon haft rollen som projektledare och processledare. Genom sin erfarenhet från olika arbetsgivare har hon idag kompetens som sträcker sig från konkret arbete med åtgärder till strategi och analys. Under de senaste åren har hon huvudsakligen arbetat med uppdrag åt kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Med över 25 års erfarenhet av att planera och leda projekt har hon god förmåga i planera och genomföra olika typer av aktiviteter och insatser. Då flera av hennes uppdrag har involverat processledning har hon utvecklat en god förmåga att leda förändringsprocesser. Kristina har tio års erfarenhet av processledning i olika sammanhang med fokus på kommuner och regionala aktörer. Genom utbildning i processledning och metoder för att genomföra workshops har hon skaffat mig verktyg för att kunna processleda grupper mot uppsatta mål.
Flera av hennes uppdrag har omfattat såväl skriftlig som muntlig kommunikation och rapportering av förändringsprocesser. Ett aktuellt exempel är det internationella utbildningsprogram inom förnybar energi som hon ansvarar för.