Linda Stafsing

Linda Stafsing
Konsult

E-postLinda.Stafsing@anthesisgroup.com
Mobil: 073-658 69 92

Linda Stafsing har en Masterexamen i Miljö- och naturresursekonomi från Köpenhamns Universitet. Hon arbetar hos Anthesis sedan december 2020. Linda har ett stort intresse för miljöekonomi, ekologisk ekonomi, cirkulär ekonomi och resursflöden.

Linda har erfarenhet från klusternätverk både från Danmark och Sverige. Här har hon arbetat med innovationsprojekt med fokus på hållbar stadsutveckling, cirkulär ekonomi samt miljöteknik. Projekten har varit både nationella men även internationellt. Linda har från denna tid byggt erfarenhet inom projektstyrning, projektledning, nätverkskoordinering och utveckling av innovationssamarbeten. Linda har även från sin tid vid Svenskt Näringsliv arbetat med EU- och miljöpolicyfrågor samt omvärldsbevakning vid Brysselkontoret samt näringslivsfrågor vid Malmökontoret.