Linus Hasselström

Linus Hasselström
Affilierad forskare

E-post: Linus.Hasselstrom@anthesisgroup.com
Mobil: 070-498 78 20

Linus Hasselström har en fil.mag. examen (2005) i nationalekonomi från Stockholms universitet. Han har sedan dess arbetat bl.a. med ekonomisk värdering av olika ekosystemtjänster vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm och undervisat i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Linus arbetade som konsult på Anthesis mellan 2007 och 2019. Hans arbete på företaget har bl.a. involverat föreläsningar, ekonomiska analyser av policyverktyg, genomförande av värderingsstudier, ekosystemtjänstkartläggningar samt kostnadsnyttoanalyser.