Merit Kaal

Merit Kaal
Konsult

E-post: Merit.Kaal@anthesisgroup.com
Telefon: 0720-07 75 81

Merit Kaal är hållbarhetskonsult med masterexamen inom miljöteknik och management (2017). Hon har erfarenhet av att jobba i olika innovativa utvecklings – och utvärderingsprojekt, med kartläggning av branschkluster inom energi-och miljöteknik och hon har också undersökt möjligheter för industriell symbios i svenska kommuner. Merit har även arbetat med havs-och vattenmiljöfrågor, återanvändning av avloppsvatten och med att analysera och kartlägga hantering av plastavfall från bla konstgräsplaner och polyesterspännband.