Sandra Gradin

Sandra Gradin
Konsult

E-postSandra.Gradin@anthesisgroup.com
Mobil: 073-981 40 21

Sandra Gradin har en masterexamen i miljöekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet. Som examensarbete gjorde hon en samhällsekonomisk analys av en ny implementerad policy gällande företagscyklar i Jönköping kommun som kom att användas som underlag av kommunen. Sen tidigare har hon, utöver en kandidatexamen i nationalekonomi, även en kandidatexamen i miljövetenskap som inkluderade en längre period fältstudier i Tanzania inför kandidatuppsatsen som behandlade relationen mellan högre utbildning och utveckling.