Sanna Börjeson

Sanna Börjeson
Konsult

E-post: Sanna.Borjeson@anthesisgroup.com
Mobil: 070-333 00 64

Sanna Börjeson har en civilingenjörsexamen inom system i teknik och samhälle med inriktning energisystem från Uppsala universitet. Hösten 2019 skrev hon sitt examensarbete på Naturvårdsverket där hon analyserade effekterna av innovationsstödet för spetstekniker och avancerade systemlösningar.

Sanna har ett starkt engagemang för globala hållbarhetsfrågor. Under sin studietid engagerade hon sig ideellt inom Engineers Without Borders Sweden. Hon har även internationella erfarenheter från fältstudier i Uganda som resulterade i en kandidatuppsats som behandlar spargruppers inverkan på kvinnors empowerment. Hon har arbetat på Anthesis sedan februari 2020.