Sofie Pandis Iveroth

Sofie Pandis Iveroth
Seniorkonsult

E-post: Sofie.PandisIveroth@anthesisgroup.com
Mobil: 072-443 75 09

Sofie är senior konsult på Anthesis Sverige och hennes arbete fokuserar på hållbara energisystem och hållbara städer. Hon har tidigare arbetat som projektledare för Innovationsplattform hållbara Stockholm (IPHS) på Stadsledningskontoret i Stockholms stad. Ett projekt finansierat av Vinnova och som drivits syfte att höja stadens innovationskapacitet med sikte på att driva arbetet med hållbar samhällsutveckling ett steg längre. I detta arbete har hon verkat för såväl initiering som uppskalning av innovativa lösningar, av såväl organisatorisk som teknisk karaktär. Exempel på detta är Sofies drivande roll i initiering av Vetenskapligt råd inom ramen för Stockholms stads strategiska partneravtal med Kungliga Tekniska Högskolan. Andra exempel är Sofies bidrag till formeringen och utvecklingen av Stockholms stads externa finansieringsråd; Stockholms stads idésluss; ett stadsinternt nätverk för forskning och innovation; initiering av exploateringskontorets kontorsinterna grupp för forskning, utveckling och innovation; samt rollen utvecklingen av rollen som innovationssamordnare på samma kontor.

Innan IPHS arbetade hon som klimatstrateg och miljöspecialist på exploateringskontoret i Stockholms stad. Denna roll antog hon efter det att hon disputerade vid KTH med sin avhandling ”Industrial ecology for sustainable urban development- the case of Hammarby Sjöstad” (juni 2014). Avhandlingen inriktar sig på hållbar stadsplanering med utgångspunkt från industriell ekologi. Arbetet resulterade i ett flertal rapporter och en rad publikationer i topprankade internationella vetenskapliga tidskrifter. Exempelvis: Environment, Development and Sustainability, Journal of Cleaner Production, Environment and Planning A, och Energy Policy. Artiklarna belyser på olika sätt hur våra socio-tekniska system måste vidareutvecklas i syfte att stödja en hållbar samhällsutveckling. I synnerhet belyser forskningen vårt stora behov att facilitera innovation och utveckling för att hantera dessa komplexa problem.

I grunden är Sofie civilingenjör i miljö och kemiteknik, och grundskolelärare i de naturvetenskapliga ämnena, och har tidigare arbetat flera år som lärare.