Områden

Våra specialområden är ekonomisk värdering av miljön, samhällsekonomisk konsekvensanalys, analyser av hållbar utveckling, hållbara städer, hållbara energisystem, kust och hav samt ekosystemtjänster, men vi är öppna för alla typer av uppdrag med samhällsekonomisk koppling och uppdrag som rör hållbarhet, miljöekonomi och cirkulär ekonomi. Vår bredd har gett oss erfarenheter inom en lång rad av sakområden och ett multidisciplinärt tänkande, och vi är alltid intresserade av nya utmaningar.

Läs en guide till Anthesis Groups tjänster inom naturkapital och ekosystemtjänster här.