Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de nyttor som människor får av naturen och dess ekologiska system. Ekosystemtjänstbegreppet går idag som en grön tråd genom Anthesis verksamhet, dvs. inom den forskning, utredning och utbildning som vi erbjuder. Efterfrågan på analys av ekosystemtjänster är idag stor bland myndigheter, men även kommuner och företag vill veta vad ekosystemtjänsterna betyder för dem. Vår erfarenhet av att analysera betydelsen av ekosystemtjänster sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1990-talet då begreppet först myntades.

Ett urval av genomförda projekt

  • Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska konsekvensanalyser, 2014-2015. Finansiär: Naturvårdsverket. Slutrapport (pdf, 3,3 MB)
  • Using Markets to Supply Ecosystem Services: How to make it happen, 2012. Uppdragsgivare: FORES.
  • Utbildningsdag om ekosystemtjänster i Nacka kommun, december 2012. Uppdragsgivare: Nacka kommun.
  • Föredrag om betydelsen av ekosystemtjänster för företag. Uppdragsgivare: Konferensen imorgon grön (2011) och Sweco (2012).
  • The economic value of ecosystem services provided by the Baltic Sea and Skagerrak, 2008. Uppdragsgivare: Naturvårdsverket.

För mer information kontakta Agneta Persson (Agneta.Persson@anthesisgroup.com).