Hållbara energisystem

Hållbara energisystem är en av grundförutsättningarna för en hållbar stad. Hållbara energisystem utgår från att skapa förutsättningar för ett lågt behov, slutna kretslopp och cirkulär ekonomi och förnybar energiförsörjning. Anthesis har en gedigen erfarenhet av arbete inom detta område. Vi tillhör Sveriges ledande experter inom hållbara energisystem och styrmedel för effektivare energianvändning, och har stor erfarenhet av att genomföra energi- och miljöprojekt, såväl nationella som internationella.

Vi erbjuder en rad tjänster inom hållbara energisystem, bl.a. projektledning, utredningar, analyser, utvärderingar samt scenarier och modellutveckling.

Ett urval av projekt

 • Hållbart energisystem i H+ området i Helsingborg
 • Hållbart energisystem i Brunnshög, Lund
 • Fjärrvärmens samhällsekonomiska betydelse på regional nivå (Helsingborg/Ängelholm/Landskrona, Lund/Lomma/Eslöv, Luleå)
 • Teknikupphandling av värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat
 • Analys av och scenarier för ett hållbart energisystem för Loudden, Norra Djurgårdsstaden
 • Modell för visualisering av mervärden av energieffektivisering
 • Energilyftet – genomförande av ett flertal seminarier och workshops för att höja kunskapsnivån om energieffektiva byggnader
 • Utvärdering av Energimyndighetens energikartläggningsstöd för små och medelstora företag
 • Bedömningar och resonemang kring potential för energieffektivisering åt den nationella energikommissionen
 • Analys av potentialen för energieffektivisering i kommun- och landstingsägda byggnader
 • HEFTIG – Utveckling av ett simuleringsverktyg för energieffektivisering, Energimyndigheten
 • Utvärdering av energieffektiviserande renovering av miljonprogramsbyggnader, Stockholms stad
 • Förbättrad statistik för bebyggelsen i Stockholms stad
 • Utvärdering av medlemsföretagens nytta av nätverken BeBo och BELOK
 • Omvärldsanalys om nätverk för energieffektivisering
 • BeSmå –projektledning av nätverk och förstudier för energieffektiva småhus
 • Modeller för energieffektivisering i den offentligt ägda bebyggelsen
 • Analys av hur förutsättningar kan skapas för näranollenergibyggnader
 • Förslag till demonstrationsplattform och samverkansråd för näranollenergibyggande

 

Kontakta Agneta Persson (Agneta.Persson@anthesisgroup.com) vid frågor.