Hållbara städer

Världen står inför enorma utmaningar såväl vad gäller klimat som andra frågor som tillgång till energi och vatten m.m. En omställning till ett hållbart samhälle är nödvändig, och att implementera hållbara multidisciplinära lösningar på lokal nivå tillhör de viktigaste åtgärderna för att nå denna omställning. Anthesis har gedigen erfarenhet av att arbeta med hållbarhetssamordning och hållbarhetsstyrning i en rad städer och kommuner, både i Sverige och i andra länder.

Ett urval av projekt

  • Lilljansberget, Umeå
  • Väsjön, Sollentuna
  • Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
  • Brunnshög, Lund
  • H+, Helsingborg
  • Sege Park, Malmö
  • Östra Sala backe, Uppsala
  • Sibbesborg, Finland
  • Fishermans Bend, Melbourne, Australien

För mer information kontakta Agneta Persson (Agneta.Persson@anthesisgroup.com).