Kust och hav

Anthesis har genom åren byggt upp en omfattande kunskap och erfarenhet kring ekonomisk och social analys av miljöproblem i kust- och havsområden, framför allt Östersjön och Västerhavet men även i Arktis. Utöver detta har vi även erfarenhet av analys kopplad till rinnande vatten. Genom deltagande i internationella och tvärvetenskapliga forsknings- och utredningsprojekt har vi byggt upp ett stort nätverk av samarbetspartners och uppdragsgivare nationellt och internationellt. Genom detta arbete har vi blivit väl bevandrade bl.a. inom EU:s ramdirektiv för vatten och havsmiljödirektivet.

Ett urval av genomförda projekt

  • BOKS-modellen. Bedömning av Orimliga Kostnader i Sveriges åtgärdsprogram: modell för identifiering av kandidatområden, 2015. Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten. Slutrapport (pdf, 1 MB)
  • Arctic Games: Interactive Development and Application of a Transdisciplinary framework for sustainable governance options of Arctic natural resources, 2011-2013. Finansiär: MISTRA.
  • Strategic Support for the OSPAR Regional Economic and Social Analysis of the Marine Strategy Framework Directive, 2011-2013. Uppdragsgivare: OSPAR.
  • Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala analyser inom den inledande bedömningen av Havsmiljödirektivet: sektoranalyser, 2011-2012. Uppdragsgivare: Naturvårdsverket/HaV.
  • Baltic Survey – a survey study in the Baltic Sea countries on people’s attitudes and use of the Baltic Sea, 2010. Uppdragsgivare: Naturvårdsverket.
  • Tre Skärgårdar

För mer information kontakta Agneta Persson (Agneta.Persson@anthesisgroup.com).