Samhällsekonomisk konsekvanalys

Inlagd 3 maj, 2011 | Av: | Kategorier: | Kommentarer inaktiverade för Samhällsekonomisk konsekvanalys

Är det lönsamt för samhället att genomföra en åtgärd, ett projekt eller ett lagförslag? Vilka grupper kommer att påverkas, och på vilka sätt? Var och när behövs finansiering? Frågorna besvaras med hjälp av en samhällsekonomisk konsekvensanalys (kallas ibland kostnads-nyttoanalys). I korthet går en konsekvensanalys ut på att positiva konsekvenser (nyttor) och negativa konsekvenser (kostnader) identifieras, kvantifieras och uttrycks i kronor för att slutligen vägas samman.