Tjänster

Anthesis erbjuder tre typer av tjänster: forskning, utredning och utbildning. Dessa tre verksamhetsdelar stöttar varandra. Att ligga i framkant forskningsmässigt gynnar våra utredningar och vår undervisning. Våra utredningar ger många konkreta exempel till vår forskning och undervisning. Deltagarna på våra utbildningar ställer ständigt nya frågor som inspirerar till forskning och utredningar.