Forskning

Inom Anthesis finns mångårig erfarenhet av forskning inom miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Vi ser deltagande i forskningsprojekt som ett naturligt sätt att hålla oss à jour med forskningsfronten, vilket gynnar vår verksamhet i stort. Vi arbetar internationellt och tvärvetenskapligt, vilket har gett oss ett nätverk av nationella och internationella samarbetspartners från olika vetenskaper.

Ett viktigt resultat från vår forskning är publicering i vetenskapliga tidskrifter, och här finns en lista på våra vetenskapliga publikationer. Bland publikationerna finns artiklar i tidskrifter som Ecology and Society, Journal of Environmental Management, Journal of Environmental Economics and Policy, PNAS och Science of the Total Environment.